khái niệm vườn tường

Bạn hiểu như thế nào về vườn tường?
vườn tường là gì