vườn tường là gì

Bạn hiểu như thế nào về vườn tường?
vườn tường là gì
khái niệm vườn tường