vườn tường là gì

Bạn hiểu như thế nào về vườn tường?
khái niệm vườn tường
vườn tường là gì